Katalog firem
Inzerce
Všechny kategorie

SMĚNNÝ OBCHOD NEBOLI BARTER

Směnný (barterový) obchod je výměna zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby bez použití peněz či s malým finančním doplatkem. Barterové obchody jsou považovány za nejzákladnější formu kompenzačních obchodů. Před vynálezem peněz jako univerzálního prostředku směny bylo barterové obchodování jedinou možností, jak uskutečnit obchod. Tento typ obchodování "něco za něco"" je starý jako lidstvo samo.

PODSTATA SMĚNY

Barterový obchod je druh obchodu, při němž se zboží nebo služby vyměňují za určité množství jiného zboží nebo služeb. Barterový obchod může probíhat jak dvoustranně, tak i vícestranně. Jde o přímou směnu bez zapojení některého všeobecného prostředku směny (např. peněz či zlata).

Multilaterální barter

Jedná se o novější formu barterového obchodování. Jsou charakterizovány jako časově nezávislé výměny zboží a služeb mezi účastníky systému fungujícího na principu mnohostranného zúčtování.

Částečný barter

Neboli countertrade, což znamená, že existují dvě nebo více protichůdných plnění v barteru. Dochází k částečnému započtení hodnoty zboží nebo služby jiným zbožím nebo službou. Např. 20 % z barteru je subjekt ochoten zaplatit finančními prostředky a zbytek směnit zbožím nebo službou.

VÝHODY SMĚNNÉHO OBCHODOVÁNÍ

  • nakupování “bez peněz”
  • vstup na nové trhy
  • řešení kolapsu finančních trhů
  • ušetření nákladů