Katalog firem
Inzerce
Všechny kategorie

Dobrý den,
děkujeme, že jste navštívili náš inzertní webový portál obchodnipartner.cz.

Inzertní portál obchodnípartner.cz poskytuje seriózní nabídky a poptávky širokého spektra zboží, služeb, znalostí, dovedností - prostě všeho, co Vás napadne.
Inzertní portál obchodnípartner.cz propojuje barterový a finanční typ obchodování a je jen na Vás, kterému dáte přednost. Ať jste firma, živnostník nebo fyzická osoba, neděláme rozdíl!

Základem obchodní transakce je u nás upřednostňována směna (zboží, služeb, dovedností, znalostí, zásob, výrobků, produktů - tedy všeho, co lze nabídnout ke směně) bez nutnosti finanční operace, nebo pouze s částečnou peněžní úhradou. Vyměnit lze přeci vše!

 • Prvním krokem je registrace v našem systému. Zde budou uvedeny informace o Vás - telefon, email, odkaz na Vaše webové stránky a vše, co budete chtít zveřejnit pro své budoucí obchodní partnery. Tyto údaje budou dostupné všem registrovaným, čímž získáte možnost propagace sebe a/či své firmy (včetně hodnocení, referencí, dovedností, znalostí apod.). Vlastní reklama je u nás zdarma!
 • Registrací u nás Vám nevznikají žádné náklady. Žádné vstupní, průběžné, pravidelné či jiné poplatky! Politika našeho inzertního portálu je založena na striktním odmítání všech zbytečných poplatků.
 • Budete mít přehled o svém účtu. Všichni registrovaní si mohou kdykoliv stahnout elektronický výpis transakcí. Registrovaní klienti budou mít náhled do historie transakcí a sledovanosti svých inzerovaných produktů či služeb.
 • Na inzertním portálu naleznete informace o možných způsobech zaúčtování barterových (směnných) transakcí do svého účetnictví.

Povinnost registrace a s ní spojené vyplnění požadovaných údajů, tj. jméno či název firmy, kontaktní údaje (tel. číslo a e-mail), jsou předpokladem seriózní nabídky a poptávky v celé šíři inzertního portálu.

Registrací inzerent potvrzuje, že se obeznámil s obsahem obchodních podmínek, pravidly inzerce a platebními podmínkami. Inzertní portál poskytuje prostor pro prezentaci produktů, služeb a dalších komodit, s možností vložení fotografií a přímých odkazů na vlastní webové stránky. V rámci našeho portálu se Vám tak nabízí možnost zviditelnění sebe, své firmy či produktů a to zcela zdarma.

Barterová směna je založena na důvěryhodnosti a transparentnosti dat – není zde proto prostor pro anonymní či neurčité subjekty a inzeráty pochybného typu.
Naším cílem není tajit seznam registrovaných klientů, ale naopak v maximální možné míře propagovat každý registrovaný subjekt. Pro registraci je proto zcela žádoucí uvést pravdivě a úplně veškeré nutné identifikační údaje, odkazy na Vaše webové stránky, fotografie a konkrétní jména osob (včetně kontaktních údajů). Pro úspěšnou směnu je vhodné být připraven aktivně se podílet realizaci nabídky i poptávky.

Na základě registrace Vám bude založen klientský účet. V rámci svého účtu můžete začít vkládat své nabídky či zasílat poptávky. Veškeré nabídky i poptávky jsou zdarma.
Na našem inzertním portálu obchodnípartner.cz jsme striktně proti zbytečným platbám - nevybíráme žádné nesmyslné vstupní poplatky, žádné platby za vedení účtů, či jiná finanční zatížení.

Částka 30 Kč je placena za inzerát, který má platnost 90 dní (10 Kč na měsíc) s možností jeho zviditelnění – tzv. TOPování. TOPování inzerátu je zpoplatněno částkou 30 Kč na týden. V případě úspěšně uzavřené a elektronicky potvrzené barterové obchodní transakce prodávajícím i kupujícím bude účtována kupujícímu provize. Provize bude klientům účtována pouze v případě splnění výše uvedené podmínky, neboť jen úspěšně uzavřený a potvrzený barterový obchod nás opravňuje od Vás požadovat jakoukoliv platbu. Provize se odvíjí od výše barterové obchodní transakce v rozmezí od 2 – 10 % (viz tabulka výpočtu provize).

Provize se týká výhradně barterového obchodování! Z platby penězi Vám provize není účtována.

Veškeré poptávky do všech sekcí je možné vkládat zdarma, vše je však podmíněno registrací. Je v našem obchodním zájmu reagovat na poptávku – jsme tady pro Vás! V případě, že neobjevíte v inzerci požadovanou službu či komoditu sami, napište nám na info@obchodnipartner.cz a my se požadované pokusíme zajistit, případně Vás zkontaktovat přímo s prodávajícím či dodavatelem, který bude schopen (a ochoten) za Vašich podmínek požadované dodat. Ne vždy se ovšem podaří nalézt vše za požadovaných podmínek, nemůžeme proto zaručit 100 % úspěšnost každé poptávky. Pokusíme se však udělat vše k úspěšné realizaci barterového obchodu.

V rámci portálu budeme pravidelně vybírat z nabídek zajímavé obchodní příležitosti a rozesílat je elektronickou formou v podobě letáku akčních a výhodných nákupů všem registrovaným subjektům, které projeví souhlas s tímto obchodním sdělením.

Jak tedy začít obchodovat?

Po registraci a vložení vlastních inzerátů je to snadné. Otevřeme Vám tyto tři účty.

 • Kreditový účet

  • První možností je klasický kreditový účet, kde kredity potřebné k obchodováním získáte formou směny. Směníte svoji inzerovanou věc nebo službu za kredity, dokončíte a potvrdíte obchodní transakci. Tímto způsobem bude na Váš účet připsán příslušný počet kreditů dle dané transakce.

 • Depozitní účet

  • Máte zájem o koupi, nemáte ovšem požadovanou věc ke směně ani žádné (případně nízké) kredity na svém účtu. V takovém případě je možné vložit na Váš účet finanční obnos a vytvořit tzv. depozit. Vytvořený depozit lze použít v podobě peněz (k finanční směně) či v podobě kreditů (k barterové transakci, kde 1 Kč = 1 kredit). Depozit je vracen na vyžádání a nestrhávají se z něj žádné poplatky.

 • Debetní účet

  • Třetí možností je debetní účet. Ten lze aktivovat v individuální výši, obvykle však pro účel konkrétního obchodu. Podmínkou je kladná historie obchodování a bezproblémové úhrady provizí. Zřízení účtu je ovšem spjato s adekvátním krytím dle individuálních možností. Naším cílem je Vaše spokojenost – zřízení debetního účtu bude proto spontánně nabízeno stálým a ověřeným klientům.

Uzavřený barterový obchod

Uzavřený barterový obchod, je takovým, který je potvrzen oběma stranami ve formuláři elektronicky odeslaném na emailovou adresu info@obchodnipartner.cz. Tím je učiněna vůle k dokončení obchodní transakce. Prodávající i kupující tímto potvrzují, že jsou seznámeni s obchodními podmínkami inzertního portálu a souhlasí s výší provize, kterou hradí výlučně kupující. Výši provize lze vždy spočítat předem (viz tabulka výpočtu provize). Potvrzení barterového obchodu je možné učinit před i po realizaci dané směny, a to v návaznosti na dohodu mezi prodávajícím a kupujícím.

Úhrada provize

Z uskutečněného obchodu (směny) bude účtována provize, kterou platí kupující. Provize je v rozsahu 2 – 10 % dle hodnoty dané transakce (viz ceník). Za uskutečněnou transakci Vám bude odeslána faktura, obsahující vyčíslenou výši provize. Provize bude zaplacena převodem na účet firmy OBCHODNÍ PARTNER s.r.o. Faktura je zasílána výhradně elektronicky na emailovou adresu uvedenou v registraci se zákonnou splatností 15 dnů.

Úhrada topování, zvýraznění, topbox

Úhradu topování, zvýraznění, topbox lze provést formou platby GoPay, formou sms zprávy (cena je navýšena o provizi mobilního operátora) či převodem na účet inzertního portálu. TOPování inzerátu je realizováno přímo v den platby.

Etický kodex portálu

Administrátor portálu si vyhrazuje právo smazat inzerát (po neakceptování předchozího upozornění) každému subjektu, který nerespektuje etický kodex portálu či zákony a nařízení spojená s platným právním řádem České republiky či Slovenské republiky. V případě neslušné, zavádějící, klamavé, či jinak zmatečné inzerce, případně takové, která nesouvisí s danou kategorií, si administrátor taktéž vyhrazujeme právo na její odstranění. Pornografická inzerce, rasistické, hrubé, útočné či vulgární texty a zjevně nepravdivé informace budou smazány bez upozornění. Ve všech těchto případech nebude inzerentovi poukázána finanční náhrada za inzerci.

Etický kodex inzertního portálu obchodnipartner.cz

 • Inzertní portál ochodnipartner.cz zajišťuje seriózní nabídky a poptávky širokého spektra zboží, služeb, znalostí, dovedností s cílem uspokojit každého zákazníka.

 • Subjekty registrované na inzertním portálu jednají vždy v souladu s etickým kodexem portálu a aktuálním právním řádem České republiky/ Slovenské republiky.

 • Registrace každého subjektu představuje úplný a pravdivý výpis informací, na jejichž základě je možné realizovat směnu.

 • Subjekty registrované v rámci inzertního portálu jednají v souladu s morálními zásady s cílem oboustranné spokojenosti – na straně prodávajícího a kupujícího.

 • Subjekty registrované v rámci portálu jednají při realizaci směny v souladu s dobrými obchodními mravy. V případě jakékoliv změny, která by subjektu znesnadnila/znemožnila realizaci směny o takové situaci kupujícího/prodávajícího ihned informuje.

 • Uzavřený barterový obchod, je takovým, který je potvrzen oběma stranami ve formuláři elektronicky odeslaném na emailovou adresu info@obchodnipartner.cz. V případě nečekaných změn na straně kupujícího/prodávajícího po potvrzení barterové transakce je nezbytné obratem informovat administrátora portálu o vzniklé situaci.

 • Subjekty potvrzují barterový obchod před či po jeho realizaci v návaznosti na individuálně stanovené podmínky, a to bez prodlení, tak, aby došlo k navýšení/úbytku kreditů dle výše dané transakce.

 • Subjekty registrované v rámci inzertního portálu nezneužívají nástroje hodnocení ostatních subjektů k jejich záměrnému poškození. V případě zcela zjevného zneužívání nástrojů hodnocení bude subjekt administrátorem upozorněn na nevhodné jednání. Pokud bude takové upozornění ignorováno, registrace daného subjektu bude administrátorem bez upozornění zrušena.

 • V případě neslušné, zavádějící, klamavé, či jinak zmatečné inzerce, případně takové, která nesouvisí s danou kategorií, si administrátor vyhrazujeme právo na její odstranění. Pornografická inzerce, rasistické, hrubé, útočné či vulgární texty a zjevně nepravdivé informace budou administrátorem smazány bez upozornění.

Zrušení registrace

Administrátor portálu si vyhrazuje právo zrušit subjektu registraci v případě nerespektování předchozího upozornění na rozkol mezi etickým kodexem portálu a jeho aktivitou (nevhodné inzeráty, texty, nespolehlivost, zneužívání nástrojů hodnocení, apod.) Upozornění na konkrétní situace bude zasláno na emailovou adresu uvedenou v registraci subjektu. Registrace může být subjektu zrušena také v návaznosti na opakované nerespektování výtky provozovatele inzertního portálu obchodnipartner.cz.

Závažným důvodem pro zrušení registrace je neuhrazení závazku vůči provozovateli portálu obchodnipartner.cz, a to po předchozím upozornění v elektronické podobě odeslané na kontaktní emailovou adresu subjektu. Každý subjekt při realizaci směny v rámci našeho portálu potvrzuje, že byl obeznámen s obchodními podmínkami portálu. V případě jejich porušení si administrátor vyhrazuje právo využít veškeré dostupné právní nástroje daného právního řádu (České republiky/Slovenské republiky) k narovnání vzniklé situace.

Příklad

Registrovali jste se a na účtu mále 0 kreditů. Z poptávky si vyberete posekání zahrady za barterovou částku 1 000 kreditů. Dohodnete se se zadavatelem a provedete posekání zahrady. Následně vzájemně elektronicky potvrdíte transakci na emailovou adresu inzertního portálu a na Váš účet bude připsáno 1000 kreditů. Dále Vám, jako kupujícímu (posekání = uspokojení poptávky pro získání kreditů) bude poslána faktura na provizi portálu Obchodnipartner.cz a z účtu zadavatele bude odečteno 1000 kreditů.

Nebo
V garáži máte uskladněny použité pneumatiky na Škodu Oktávii. V inzerci oceníte tyto pneumatiky částkou 2000 kreditů. Kontaktuje Vás zájemce, s nímž se dohodnete a předáte kupujícímu pneumatiky. Posléze si vzájemně potvrdíte transakci, kupujícímu bude odečteno 2000 kreditů a zaslána faktura na provizi odvozená od výše směny. Vám, coby prodávajícímu, bude současně na účet přičteno 2000 kreditů.

Příklady obchodování

Příklad 1: Pan Novák nabízí použitý věšák. Inzeruje jej za částku 500 kreditů. Paní Blažková kontaktuje pana Nováka a dohodnou se na obchodní transakci. Oba se přihlásí do inzertního portálu obchodnipartner.cz a elektronicky potvrdí uzavření obchodu. Na kreditový účet pana Nováka připíšeme 500 kreditů a z účtu paní Blažkové 500 kreditů odečteme. Transakce je evidována elektronicky a objeví se v měsíčním výpisu. Následně zašleme paní Blažkové, coby kupující, elektronickou fakturu dle provize v našem ceníku (v tomto případě na částku 50,- Kč). Způsob předání předmětu zájmu je pouze na vzájemné dohodě obou zúčastněných stran (osobně, poštou, jiným přepravcem).

Příklad 2: Pan Tichý má sportovní BMW v tržní ceně 200 000,- Kč. S manželkou čekají rodinu, potřebují proto vůz kombi a zároveň renovovat koupelnu. Pan Tichý nabídne svůj vůz na inzertním portálu za cenu 220 000,- Kč, a to v prodejním formátu 50 % směny a 50 % hotovosti. Z realizovaného obchodu vytěží 110 000,- Kč hotově na jiný vůz a 110 000 kreditů na nákup stavebního materiálu, popř. zhotovení koupelny, které je taktéž nabízeno na našem inzertním portálu. Jedná se o částečný barter, kde je úhrada provize účtována pouze z uskutečněné kreditové směny (tj. z 50 % hodnoty celkové transakce).

Příklad 3: Paní Lehká je lektorka cizích jazyků, nabízí doučování a přípravu na jazykové zkoušky. Pan Těžký hledá pro svou dceru lektora, který ji připraví na maturitní zkoušky z angličtiny. Osloví paní Lehkou a domluví si individuální podmínky realizace (tj. cenu v kreditech za lekci, počet lekcí apod.) a oba potvrdí transakci na inzertním portálu. Paní Lehké bude přičten adekvátní počet kreditů za odvedené lekce. Panu Těžkému bude identický počet kreditů z jeho účtu odečten, a zároveň, coby kupující, obdrží elektronickou fakturu na příslušnou provizi. Barterový obchod je úspěšně hotov.