Katalog firem
Inzerce
Všechny kategorie

Zásady o ochraně osobních údajů

Provozovatelem inzertního portálu www.chytrasmena.cz (dále jen „internetové stránky“) a zároveň správcem osobních údajů je společnost OBCHODNÍ PARTNER s.r.o., se sídlem Brno - Líšeň, Podlesná 1889/47, PSČ 628 00, IČO: 26935252, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 46718 C.

OBCHODNÍ PARTNER klade velký důraz na ochranu soukromí všech návštěvníků a uživatelů internetových stránek, a dbá na ochranu jejich osobních údajů. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Osobními údaji se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (“GDPR”) rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě. V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj„).

Jedná se o údaje, které uvedete při registraci nebo úpravě vašeho profilu. Při zveřejnění inzerátu to bude také lokalita, což umožní ostatním uživatelům souhrnný přehled nabízených předmětů v určité oblasti. Dále zpracováváme adresu internetového protokolu (IT). Ve správě vašeho účtu si můžete nastavit a rozhodnout se,které údaje budou na www.chytrasmena.cz viditelné pro ostatní uživatele.

Užíváním tohoto internetového portálu www.chytrasmena.cz berete na vědomí tyto Zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.

Účel a rozsah zpracovávaných údajů

Za účelem poskytování služeb, zajišťování bezpečnosti služeb, plnění smluvního vztahu, správy uživatelských účtů, provádění analýz a měření, provozování reklamních systémů, plnění daňových a účetních povinností a jiných zákonných povinností a zajišťování dalších oprávněných zájmů OBCHODNÍ PARTNER s.r.o. zpracovává OBCHODNÍ PARTNER s.r.o. IP adresu a osobní údaje v rozsahu, ve kterém jí je Subjekty údajů samy poskytnou ve formulářích na internetovém portálu www.chytrasmena.cz. OBCHODNÍ PARTNER s.r.o. zpracovává osobní údaje pouze v míře nezbytné pro účel zpracování.

Příjemci zpracovávaných údajů

V rámci OBCHODNÍ PARTNER s.r.o. jsou osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným a proškoleným zaměstnancům.

OBCHODNÍ PARTNER s.r.o. je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné pro poskytování služeb a běžný provoz a vývoj internetového inzertního portálu. Jedná se typicky o poskytovatele platebních bran, poskytovatele běžných analytických a vývojářských nástrojů, poskytovatele technologií pro programatickou inzerci, poskytovatele účetních služeb.

Doba zpracování údajů

OBCHODNÍ PARTNER s.r.o. Osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, minimálně však po dobu 3 let po posledním poskytnutí služeb danému Subjektu údajů, nestanoví-li obecně závazný právní předpis delší dobu.

Cookies

Cookies jsou malé soubory dat, které ukládají www stránky prostřednictvím prohlížeče do paměti vašeho počítače, tabletu nebo jiného koncového zařízení. Tyto soubory slouží ke správnému fungování služeb poskytovaných na www stránkách a k identifikaci zařízení/návštěvníka, díky které je možné zobrazovat obsah na základě jeho osobních preferencí a sbírat anonymní statistická data o uživatelském provozu.

Práva Subjektů údajů

Subjekty údajů mají následující práva:

  1. 1. právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
  2. 2. právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 GDPR;
  3. 3. právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případně také na doplnění neúplných Osobních údajů;
  4. 4. právo za podmínek stanovených čl. 17 GDPR na výmaz Osobních údajů;
  5. 5. právo za podmínek stanovených čl. 18 GDPR na omezení zpracování Osobních údajů;
  6. 6. právo za podmínek stanovených čl. 20 GDPR získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jiné osobě;
  7. 7. právo být za podmínek stanovených čl. 34 GDPR informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
  8. 8. právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a
  9. 9.právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

Pro účely komunikace s OBCHODNI PARTNER s.r.o. ohledně těchto zásad může Subjekt údajů kromě výše uvedené adresy sídla OBCHODNÍ PARTNER s.r.o. využít také e-mailovou adresu info@chytrasmena.cz