Katalog firem
Inzerce
Všechny kategorie

POJMY

Slovníček používaných výrazů

SMĚNNÝ OBCHOD NEBOLI BARTER

Směnný (barterový) obchod je výměna zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby bez použití peněz či s malým finančním doplatkem. Barterové obchody jsou považovány za nejzákladnější formu kompenzačních obchodů. Před vynálezem peněz jako univerzálního prostředku směny bylo barterové obchodování jedinou možností, jak uskutečnit obchod. Tento typ obchodování "něco za něco"" je starý jako lidstvo samo.

PODSTATA SMĚNY

Barterový obchod je druh obchodu, při němž se zboží nebo služby vyměňují za určité množství jiného zboží nebo služeb. Barterový obchod může probíhat jak dvoustranně, tak i vícestranně. Jde o přímou směnu bez zapojení některého všeobecného prostředku směny (např. peněz či zlata).

Multilaterální barter

Jedná se o novější formu barterového obchodování. Jsou charakterizovány jako časově nezávislé výměny zboží a služeb mezi účastníky systému fungujícího na principu mnohostranného zúčtování.

Částečný barter

Neboli countertrade, což znamená, že existují dvě nebo více protichůdných plnění v barteru. Dochází k částečnému započtení hodnoty zboží nebo služby jiným zbožím nebo službou. Např. 20 % z barteru je subjekt ochoten zaplatit finančními prostředky a zbytek směnit zbožím nebo službou.

VÝHODY SMĚNNÉHO OBCHODOVÁNÍ

  • nakupování “bez peněz”
  • vstup na nové trhy
  • řešení kolapsu finančních trhů
  • ušetření nákladů

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran a povinnosti Uživatelů při užívání systému Chytrá směna.

Kredit

Účelově definovaná platební jednotka v systému Chytrá směna. 1,-Kč = 1 kredit.

TOPOVÁNÍ

Zpoplatněná služba, sloužící k posunutí inzerované směny na přední pozice.

PROVIZE

Smluvní odměna za sjednaný barterový obchod.

Barterová obchodní transakce

Uzavření smlouvy o prodeji zboží nebo o poskytnutí služeb, kdy protiplněním jsou kredity.

Peněžní obchodní transakce

Uzavření smlouvy o prodeji zboží nebo o poskytnutí služeb, kdy protiplněním jsou peníze.

Smíšená obchodní transakce

Uzavření smlouvy o prodeji zboží nebo o poskytnutí služeb, kdy protiplněním jsou jsou zčásti kredity a zčásti peníze.

KREDITNÍ ÚČET

je účet, který zdarma vedeme každému a je určen pro transakce barterovým způsobem.

DEPOSITNÍ ÚČET

je účet pro barterové transakce při nulovém nebo nízkém stavu účtu kreditního. Depositem si lze navýšit počet kreditů – 1 Kč = 1 kredit. Až proběhne navýšení kreditního účtu prodejem zboží a služeb barterovým způsobem lze na požádání vrátit deposit zpět na účet, ze kterého byl přijat.

DEBETNÍ ÚČET

je obdobou debetu v bance, ovšem bez úroků a za smluvně individuálních podmínek.