Katalog firem
Inzerce
Všechny kategorie

Postup zaúčtování obchodních transakcí

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Veškeré obchodní transakce mezi klienty OBCHODNÍ PARTNER s. r. o. se uskutečňují na základě běžných účetních dokladů (faktura, paragon, kupní smlouva, smlouva o dílo, atp.). Stejně tak je o nich při uskutečnění účtováno.

 • 1. Dodávka vlastních výkonů, služeb nebo zboží se účtuje stejně jako u běžné odběratelské faktury

  Má dáti Dal
  – vydání faktury 311 6xx
  – DPH (u plátců DPH) 311 343
  – úhrada faktury
  (vlastní úhrada se provádí na základě autorizovaného platebního šeku)
  315500 311

 • 2. Nákup výkonů, služeb, zboží se účtuje stejně jako u běžné dodavatelské faktury

  Má dáti Dal
  – přijetí faktury úč. tř. 1 – 5 321
  – DPH (u plátců DPH) 343 321
  – úhrada faktury
  (vlastní úhrada se provádí na základě autorizovaného platebního šeku)
  321 325500

Pro operace týkající se úhrad přes systém jsme zřídili v analytické evidenci účet:
315500 – pohledávky za OBCHODNÍ PARTNER s. r. o.
325500 – závazky vůči OBCHODNÍ PARTNER s. r. o.

V návaznosti na měsíční výpis z evidence obchodů systému OBCHODNÍ PARTNER s. r. o. provádí účastník vzájemný zápočet mezi účty 315500 a 325500. Výsledkem zápočtu je konečný zůstatek vykázaný na výpisu z evidence obchodů v systému OBCHODNÍ PARTNER s. r. o..
/ pohledávka k systému ………..zůstatek na 315500
závazek k systému ……………. zůstatek na 325500 /

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Veškeré obchodní transakce mezi klienty OBCHODNÍ PARTNER s. r. o. se uskutečňují na základě běžných účetních dokladů (faktura, paragon, kupní smlouva, smlouva o dílo, atp.). Stejně tak je o nich při uskutečnění účtováno.

 • 1. Dodávka vlastních výkonů, služeb nebo zboží se účtuje stejně jako u běžné odběratelské faktury
  • – zaevidujeme v knize pohledávek – momentem vydáním faktury
  • – plátce DPH současně zaeviduje v příslušné záznamní evidenci DPH.
 • 2. Nákup výkonů, služeb, zboží se účtuje stejně jako u běžné dodavatelské faktury
  • – zaevidujeme v knize závazků – momentem přijetí faktury
  • – plátce DPH současně zaeviduje v příslušné záznamní evidenci DPH.
 • 3. Úhrady přes systém OBCHODNÍ PARTNER s. r. o.
  • – vlastní evidence se vede pomocí obslužného programu pro zpracování úhrad v jednoduchém účetnictví.

Příklad evidence závazků a pohledávek přes systém (nutno vést odděleně !):

Faktury vydané
č. fakturyodběratelzáklad daněDPHcelkemplat. šekzapočtenone
11ABC1000210121012101210
12ABX1200252145214521205247
Faktury přijaté
č. fakturyodběratelzáklad daněDPHcelkemplat. šekzapočtenone
20XYZ1500315181518151815
65XYC600600600600

Rozdíl (faktury vydané – faktury přijaté)
2662 – 2415 = 247

Výsledkem zápočtu je konečný zůstatek vykázaný na výpisu z evidence obchodů v systému OBCHODNÍ PARTNER s. r. o., který se v jednoduchém účetnictví proúčtuje následovně:

 • 1. provede úhradu v knize pohledávek (na základě autorizovaného šeku) jen do výše zápočtu tj.v tomto případě 2.415,- Kč
 • 2. provede úhradu v knize závazků (na základě autorizovaného šeku) do výše zápočtu tj. v tomto případě celá částka 2.415,-Kč
 • 3. v peněžním deníku proúčtuje jako nepeněžní operace dle rozpisu z pomocné evidence tj.
  • – do základu daně z příjmů (materiál, zboží, služby atd.)
  • – mimo základ daně z příjmů (HIM, reprezentace, DPH, ostatní nedaňové náklady)
  • Je nutno vést v evidenci započtené a nezapočtené pohledávky a závazky.

Poznámka: Účtování pohledávek a závazků se řídí platnými účetními a daňovými zákony České republiky.